This digital collection contains images of historical texts. Alternative text is not available for these images.

Beschryving van Louisiana, nieuwelijks ontdekt ten Zuid-Westen van Nieuw-Vrankryk, door order van den Koning

t'Amsterdam : By Jan Ten Hoorn, Boekverkooper over't Oude Heeren Logement, in de histori-schryver, A. 1688.; 192 images, 189 with full-text search

Document Record

Creator
Hennepin, Louis, 1626-ca. 1705
Title
CIHM/ICMH microfiche series ; no. 36915
Beschryving van Louisiana, nieuwelijks ontdekt ten Zuid-Westen van Nieuw-Vrankryk, door order van den Koning : met de kaart des landts, en een nauwkeurige verhandeling van de zeden en manieren van leeven der wilden door den Vader Lodewyk Hennepin, recolletsche missionaris in die gewesten, en apostolische notaris : mitsgaders de geographische en historische beschrijving der kusten van Noord-America, met de natuurlijke historie des landts door den Heer Denys, Gouverneur Lieutenant Generaal voor Zijn Allerchristelijkste Majesteit, en Eingenaar van alle de Landen en Eilanden gelegen van Cap de Campseaux tot aan Cap des Roziers.
Published
t'Amsterdam : By Jan Ten Hoorn, Boekverkooper over't Oude Heeren Logement, in de histori-schryver, A. 1688.
Identifier
36915
FC 02 0203 no. 36915
oocihm.36915
Subject
Louisiana -- Description and travel -- To 1803.
Canada -- History -- To 1763 (New France).
Louisiane -- Descriptions et voyages -- Jusqu'à 1803.
Canada -- Histoire -- Jusqu'à 1763 (Nouvelle-France).
Document source
Filmed from a copy of the original publication held by the Bibliothèque de la Ville de Montréal.
Notes
2 microfiches (97 fr.) : ill., map.
Includes index.
158 p. : ill., map ; 21 cm.
Collection
Monographs
Language
Dutch
URL
https://www.canadiana.ca/view/oocihm.36915